O firmie:

Firma PNP Spółka z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu nadzorów inwestorskich branży elektrycznej, w projektowaniu linii energetycznych SN i NN, obiektów kubaturowych, w wykonywaniu kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz w wykonywaniu prac kontrolno-pomiarowych.

Od kilku lat firma poszerzyła zakres działalności o kompleksowe wykonawstwo robót elektroenergetycznych w zakresie średnich i niskich napięć. W tym okresie powierzono nam zadania wymagające wykonania ich w bardzo krótkim czasie, oraz z należytą starannością.

W marcu 2005r. firma PNP Sp. z o.o.  zdobyła REKOMENDACJĘ Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Rekomendacja ta jest potwierdzeniem zdolności firmy do świadczenia usług określonego rodzaju i produkcji określonych wyrobów na wysokim poziomie technicznym.

10 września 2008r. firma uzyskała tytuł laureata konkursu Europejskiego Systemu Nagród, oraz nagrodzona jest znakiem systemu wyróżnień i nagród jakości WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ, za dbałość o budowanie zespołowych form pracy, oraz systematyczny rozwój i zapewnienie kompleksowości usług w zakresie instalacji elektrycznych.

Współpraca:

Nawiązaliśmy współpracę z dużymi hurtowniami elektrycznymi, oraz z producentami niektórych wyrobów, aby nasza oferta mogła uwzględniać wszystkie życzenia naszych klientów.

Każdorazowo negocjujemy zaproponowane pierwotnie ceny i jesteśmy firmą bardzo elastyczną dostosowując nasze stawki do wymogów i budżetu Inwestorów.

Dewizą naszej firmy jest wykonywanie prac na jak najwyższym poziomie technicznym z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii za umiarkowaną cenę.

Poza tym działalność naszej firmy oparta jest na kadrze posiadającej uprawnienia w zakresie elektroenergetyki oraz uprawnienia budowlane. Posiadamy zaplecze techniczne i personalne, które pozwala nam realizować zarówno małe jak i duże inwestycje. Nasze doświadczenie wielokrotnie pomaga klientom wybrać najbardziej korzystne rozwiązania projektowe i wykonawcze.

W razie pytań prosimy o kontakt.